Biografie schrijven, de opdracht

 

 

Een biografie schrijven is voor iedereen een enorme uitdaging, die vele vragen oproept als: wat is belangrijk genoeg om op te schrijven? Wat kun je je nog herinneren of achterhalen? Het schrijven is een activiteit dat om lef en moed vraagt, want je wordt opnieuw geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden. Gebeurtenissen die emoties oproepen en je laten twijfelen of het toch niet anders had gekund. Het is daarom belangrijk om tijdens het schrijven de positie van een getuige in te nemen. Wees de getuige van je eigen leven en vertel het verhaal door de ogen van deze getuige. Probeer niet te (ver)oordelen of censuur te plegen. Probeer een geschiedschrijver te zijn, die vertelt wat er eens allemaal heeft plaatsgevonden. Verras jezelf en stel je open voor nieuwe ontdekkingen. Of om het met de woorden van captain Kirk van Star Trek te zeggen: "to go boldly where no man has gone before".

 

Wat heb je nodig?

      Schrijfmateriaal.

      Fotoboeken.

      Dagboeken.

      Brieven, rapporten, officile documenten.

      Getuigenverslagen, bijvoorbeeld van ouder(s), broer(s), zus(sen), familieleden, vrienden, vriendinnen, medeleerlingen, collega's, et cetera.

      Instructie voor het schrijven van een biografie.

 

Hoeveel tijd kost het schrijven van een biografie?

In deze opzet wordt er vanuit gegaan dat je de biografie in 25 weken hebt geschreven. Iedere week staat n thema centraal. Afhankelijk van het thema, je leeftijd en je schrijfvaardigheid, moet je per week ongeveer 2 tot 8 uur schrijven.

 

Wat zijn de week thema's?

Week 1: de zintuiglijke sensaties van de kindertijd.

Week 2: de liefste dingen uit je leven, als geschenken, voorwerpen en dergelijke.

Week 3: de beleving van tijd en de natuur.

Week 4: de schuldgevoelens.

Week 5: geheimen en leugens.

Week 6: successen en werk.

Week 7: religie, spiritualiteit, feesten en rituelen.

Week 8: geboorte, ziekte en dood.

Week 9: toeval, geluk, bijgeloof, magie.

Week 10: keerpunten in het leven.

Week 11: het ouderlijke huis en de omgeving.

Week 12: de scholen en opleidingen.

Week 13: de stamboom.

Week 14: vrienden en kennissen.

Week 15: idolen en vijanden.

Week 16: emoties, als boosheid, liefde, haat, afgunst, wrok, angst, et cetera.

Week 17: onvervulde behoeften.

Week 18: onafgeronde kwesties.

Week 19: biografie schrijven over de vroege jeugd.

Week 20: biografie schrijven over de puberteit.

Week 21: biografie schrijven over de volwassenheid.

Week 22: biografie schrijven over hoe nu verder naar de toekomst.

Week 23 t/m 25: de biografie voorlezen, bespreken en de balans opmaken.

 

Het is belangrijk dat je gefaseerd aan het werk gaat. De onderdelen dienen overzichtelijk te zijn en realiseerbaar binnen de afgesproken periode. Hierdoor kun je korte termijn doelen realiseren en hieruit bevrediging halen. De successen werken als een extra stimulans om door te gaan met schrijven. Een doel dat niet ineens kan worden gerealiseerd, maar dat het product is van een twintigtal subdoelen.

 

De eerste achttien weken staan in het teken van het vergaren van alle benodigde informatie om de feitelijke biografie te kunnen schrijven. Zoals je wellicht is opgevallen, gebeurt het inwinnen van informatie niet in een chronologische volgorde. Pas bij het feitelijke schrijven van de biografie (week 19 t/m 22) wordt de ingewonnen informatie in een chronologische volgorde geplaatst. De voornaamste reden om themagericht te werken, is om het schrijven aantrekkelijk en afwisselend te houden. De persoon wordt steeds opnieuw geprikkeld om aan de slag te gaan en loopt per week zijn hele leven door. Hierdoor komt ook steeds meer informatie vrij.

 

 

Alle rechten voorbehouden aan Gert van Veen en PsychoWerk 2004 (c). Voor meer informatie stuur je een e-mail naar: psychowerk@planet.nl